İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş yerlerinde işyeri hekimi hizmeti sağlamak kanuni bir zorunluluktur. İşverenler, iş yerinde belirlenen kriterlere uygun işyeri hekimi bulundurmamaları halinde OSGB’lerden iş yeri hekimliği hizmetleri alabilirler.

Her çalışan, kendisine değer verilen ve sağlığının gözetildiği bir iş yerinde çalışmak ister. Böyle bir işyerinde çalışmak doğal olarak tüm çalışanların mutluluk seviyelerini ve işyerlerine olan güvenlerini de artıracaktır. Bu mutluluğa ve güvene dayalı olarak ortaya çıkacak bağlılık duygusuyla çalışanların iş performanları da yükselişe geçecektir.

İşte tam bu noktada İşyeri hekimi sağlık, güven ve performans arasındaki bağı oluşturan bir köprü niteliği taşımaktadır. Bu derece önemli bir işleve sahip olan işyeri hekiminin çalışma ortamında yapacağı çalışmalar ve işverenden talep edeceği uygulamalar asla maliyet olarak görülmemelidir.

Bu çalışmalar sayesinde işyerinin güvenli ve sağlıklı bir hale getirilmesiyle birlikte, gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat, tedavi ve rehabilitasyon masraflarının da önüne geçilecektir.

Ayrıca alınacak önlemler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının azaltılması da sağlanmış olacaktır.

İşyeri Hekimliği hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • işim yürütülmesindeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu muayeneleri yapmak
 • Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

Teklif Al

Şirketiniz için iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ihtiyacınız varsa lütfen aşağıdaki butona tıklayınız. Açılan sayfada gerekli bilgileri bizlere iletiniz. Yetkili arkadaşlarımız talebinizi en kısa süre içerisinde değerlendirip sizlerle irtibata geçeceklerdir.

ERALP İş Sağlığı ve Güvenliği Eğt. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bahriye Üçok Mah. Latife Hanım Sokak No:41

Karşıyaka - İZMİR