İşyeri Hekimi Çalıştırma Süreleri

ERALP OSGB sağlıklı ve kazasız günler diler.


İşyeri Hekimi Çalıştırma Süreleri

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 12. maddesine göre yapılır.Bu maddeye göre,
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

ÇALIŞAN SAYINIZ :

AZ TEHLİKELİ
TEHLİKELİ
ÇOK TEHLİKELİ