İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz

ERALP OSGB sağlıklı ve kazasız günler diler.


İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz

 • İSG konusunda işçi ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık
 • İSG Uzmanı Görevlendirmek ( İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)
 • Teknik Periyodik Kontoller ve Takibi
 • İşletmenin Saha Gözetimi ve Kontrolü
 • Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirme
 • Tehlikeleri Belirleme ve Risk Değerlendirmek
 • Yasal Zorunluluğu Olan İSG Eğitimlerinin Verilmesi
 • İç yönetmeliğin hazırlanması
 • Yasal Yükümlülük Çerçevesinde İSG Kurulunun Kurulması ve Faal Halde Bulundurulması
 • Kimyasalların incelenmesi ve patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
 • Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri