İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Süreleri

Eralp OSGB sağlıklı ve kazasız günler diler.


İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Süreleri

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.Bu maddeye göre,
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

ÇALIŞAN SAYINIZ :

AZ TEHLİKELİ
TEHLİKELİ
ÇOK TEHLİKELİ