Acil Durum Eylem Planı

İzmir OSGB sağlıklı ve kazasız günler diler.


Acil Durum Eylem Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler,iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları
  • Meydana gelebilecek acildurumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler yaparak
  • Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yardım konularında işyerinin durumuna göre
  • Çalışanlara eğitim vererek
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak
  • Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum planı hazırlanır.